Dowiedz się więcej


tel. kom.: +48 604 510 405
tel. kom.: +48 604 510 603


Wiadomość


Audyt

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nasze usługi obejmują:

 • badania jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • badanie związane z jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami sporządzanymi wg MSSF
 • przegląd związany z jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami Emitentów papierów wartościowych

Audyt jak i inne oferowane usługi wykonywane są wedle wszystkich wymogów zgodnych z przepisami obecnych ustaw taki jak:

- ustawa o rachunkowości
- ustawa o biegłych rewidentach
- ustawa na temat krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej
- ustawa na temat międzynarodowego kodeksu etyki

Badanie sprawozdania finansowego dotyczy :

 • rozeznanie w działaniu badanej jednostki m.in. jak wygląda sytuacja majątkowa i finansowa
 • ocena jak funkcjonuje system rachunkowości
 • ocena jak funkcjonuje system kontroli wewnętrznej
 • identyfikacja ważnych transakcji
 • identyfikacja regionów związanych z większym ryzykiem nieprawidłowości
 • poznanie stosowanych systemów informatycznych
 • zdefiniowanie zdolności na kontynuowanie działalności

Sprawozdanie finansowe będzie zaplanowane i przeprowadzone wyrywkowo, albo metodą pełną w taki sposób, aby zapewnić, że nic nie zostanie pominięte. Podczas audytu szczególna uwaga będzie na organizację czasu pracy oraz na sprawny przepływ informacji między stronami umowy.

Usługi atestacyjne i pokrewne:

 • ocena dopuszczonych zasad rachunkowości
 • sprawy związane z kodeksem spółek handlowych
 • audyt obejmujący celowe wykorzystanie środków pieniężnych (pożyczki, emisje, dotacje)
 • kwestia finansowa i podatkowa due diligence
 • wszystko inne co związane z usługami atestacyjnymi i pokrewnymi

Uprawnienia

Jesteśmy wpisani na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 3732. Dodatkowo jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Al. Prymasa Tysiąclecia 81A lok. 16
01-242 Warszawa

tel. kom.: +48 604 510 405
tel. kom.: +48 604 510 603

©2012 Audyt Ekspert
design: mintia.com / REALIZACJA: pixartist.com