Dowiedz się więcej


tel. kom.: +48 604 510 405
tel. kom.: +48 604 510 603


Wiadomość


Księgowość

W ramach usług księgowych Audyt Ekspert oferuje Państwu kompleksową obsługę we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej.

Usługi księgowe dotyczą takich tematów jak:

  • polityka rachunkowości i zakładowy plan kont
  • księgi rachunkowe
  • plany amortyzacji i prowadzona ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • dokumenty inwentaryzacyjne
  • sprawozdawczość finansowo-księgowa oraz deklaracje podatkowe i statystyczne
  • kontrole zewnętrzne i kontakt z urzędami skarbowymi

Ponadto oferujemy dodatkowe usługi w zakresie analiz finansowych dla potrzeb zarządczych, skutecznie zarządzamy należnościami i zobowiązaniami naszych klientów.

Oferujemy Państwu kompleksowy, indywidualnie dobrany dla każdej firmy pakiet usług,
zapewniający osiągnięcie jak najlepszej współpracy, zminimalizowania kosztów działalności, efektywnego wykorzystania zasobów i osiągnięcia maksymalnych korzyści przez naszych klientów.

Prowadzeniem ksiąg rachunkowych zajmuje się doświadczona kadra wykwalifikowanych pracowników, rozwiązywanie trudnych problemów powierzamy współpracującym z nami biegłym rewidentom i radcom prawnym. Dbając o jakość świadczonych usług zapewniamy naszym klientom stały i bezpośredni dostęp do informacji.

Al. Prymasa Tysiąclecia 81A lok. 16
01-242 Warszawa

tel. kom.: +48 604 510 405
tel. kom.: +48 604 510 603

©2012 Audyt Ekspert
design: mintia.com / REALIZACJA: pixartist.com